Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cuốc, sự đào, sự khoét
  sự hái (hoa, quả)
  sự mổ (thóc...)
  sự nhặt (rau...)
  sự nhổ (lông...)
  sự mở, sự cạy (ổ khoá); sự móc túi, sự ăn cắp
  picking and stealing
  sự ăn cắp vặt
  sự chọn lựa
  (số nhiều) đồ nhặt mót được
  (số nhiều) đồ thừa, vụn thừa
  (số nhiều) bổng lộc; đồ thừa hưởng, tiền đãi ngoài, tiền diêm thuốc

  * Các từ tương tự:
  pickings