Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cải tiến, cải thiện; trở nên tốt hơn
  công việc của nó đang dần dần tốt hơn lên
  he studied harder to improve his French
  nó học chăm chỉ hơn để trau dồi tiếng Pháp của nó
  một loại bột giặt mới được cải tiến
  improve on (upon) something
  nâng cao hơn
  cô gái Đức đã nâng thành tích cao nhất trước đây của mình ở cự ly 100 mét

  * Các từ tương tự:
  improved, improvement, improver