Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm bực mình
  cô ta bực mình vì những nhận xét thiếu tế nhị của nó
  quấy rầy, làm phiền
  mấy con muỗi cứ quấy tôi khiến tôi không chợp mắt được

  * Các từ tương tự:
  annoyance, annoyed, annoying, annoyingly