Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm rầy, làm khó chịu
  tụi ăn mày xin tiền hoài làm hắn khó chịu
  nó yêu cầu chị giúp đỡ hoài khiến chị khó chịu

  * Các từ tương tự:
  pesterer