Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tấn công và gây hại
  một ông già bị một băng thanh niên trấn lột và gây hại
  cưỡng dâm
  nó đã bị kết tội cưỡng dâm một em gái

  * Các từ tương tự:
  molestation, molester