Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khiêu khích, trêu chọc
  if you provoke the dogit will bite you
  nếu anh trêu chọc con chó thì nó cắn đấy
  khích
  anh bị chúng nó khích bằng lời nhạo báng khiến anh nói nhiều hơn những gì định nói
  gây [ra]
  provoke laughter
  gây cười

  * Các từ tương tự:
  provoker