Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh thức; thức dậy
  tôi bị tiếng chuông nhà thờ đánh thức dậy
  they are making enough noise to awaken the dead
  (nghĩa bóng) họ làm ồn đến mức người chết cũng phải thức dậy
  khêu gợi; gợi
  câu chuyện của cô ta gợi sự quan tâm của chúng tôi
  awaken somebody to something
  thức tỉnh
  awaken society to the dangers of drugs
  thức tỉnh xã hội làm cho mọi người nhận thức được tai họa của ma túy

  * Các từ tương tự:
  awakener, awakening