Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (awoke; awoken)
  đánh thức; thức dậy
  nó đánh thức đứa bé đang ngủ
  chị ta thức dậy khi cô ý tá bước vào
  (nghĩa bóng)
  thức tỉnh, làm dấy lên
  bức thư thức tỉnh những mối sợ hãi cũ
  awake to something
  nhận thức được
  awake to the dangers
  nhận thức được nguy hiểm
  Tính từ
  thức, không ngủ
  are the children still awake?
  tụi trẻ chưa ngủ à?
  awake to something
  nhận ra, nhận thức
  are you fully awake to the danger you're in?
  anh có nhận thức đầy đủ về mối nguy hiểm đang gặp phải không?

  * Các từ tương tự:
  awaken, awakener, awakening