Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có sinh khí, có sức sống
  the dog lay so still it scarcely seemed animate
  con chó nằm im đến nổi tưởng chừng như nó không còn sức sống nữa
  Động từ
  làm cho có sinh khí
  nụ cười làm cho mặt cô ta có sinh khí hẳn lên
  thúc đẩy, cổ vũ
  thúc đẩy ai cố gắng hơn nữa
  thúc đẩy bởi niềm hy vọng mới, anh ta bắt đầu lại từ đầu
  chế tạo thành phim hoạt hình

  * Các từ tương tự:
  animated, animated cartoon, animated sequence, animatedly