Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đinh thúc ngựa
  cựa (gà)
  mũi núi
  đường nhánh
  (nghĩa bóng) cái thôi thúc
  the spur of poverty
  cái thôi thúc của cảnh nghèo (thôi thúc người ta hoạt động mạnh hơn)
  on the spur of the moment
  do sự thôi thúc bất chợt của tình thế (không chuẩn bị trước)
  she went to London on the spur of the moment
  cô ta do sự thôi thúc bất chợt của tình thế mà đã đi Luân Đôn
  một ý nhân tình thế bất chợt mà nảy ra
  win one's spurs
  xem win
  Động từ
  (-rr-)
  spur somebody (something) on (onto something)
  thúc đinh (vào ngựa)
  khích lệ mạnh mẽ; kích thích mạnh mẽ
  bàn thắng tuyệt vời đó đã khích lệ mạnh mẽ đội bóng đi tiếp đến chiến thắng
  (từ cổ) phi nhanh; lao nhanh
  người đua dấn lên mà lao nhanh về đích

  * Các từ tương tự:
  spur gear, spur line, spur track, spur-wheel, spurge, spurious, Spurious regression problem, spuriously, spuriousness