Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh thức
  anh ta bị đánh thức khi đang ngủ trưa bởi tiếng chuông gọi cửa
  gợi lên, khơi dậy
  ông ta thành công trong việc khơi dậy thiện cảm của dân tộc
  thức tỉnh
  arouse somebody from apathy
  thức tỉnh ai khỏi tình trạng thờ ơ
  khêu gợi (ai) về tình dục