Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  (từ cổ) ra khỏi nhà, xa quê hương
  những nhà thám hiểm rời quê hương đi khám phá những vùng đất mới
  trở đi, về sau
  from that day forth
  từ ngày đó trở đi
  and [so on and] so forth
  vân vân
  back and forth
  xem back

  * Các từ tương tự:
  forthcoming, forthgoing, forthright, forthwith