Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người khiêu khích, người trêu chọc, người chọc tức