Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

induce /in'dju:s/  /in'du:s/

 • Động từ
  thuyết phục
  we couldn't induce the old lady to travel by air
  chúng tôi không thể thuyết phục bà già ấy đi bằng máy bay
  xui, xui khiến
  Cái gì đã xui khiến anh làm một điều ngốc nghếch như thế?
  gây ra, đem lại
  induce sleep
  gây buồn ngủ
  kích thích cho (một phụ nữ) đẻ bằng cách dùng thuốc
  chị ta phải cho dùng thuốc để đẻ vì đứa bé đã chửa quá bốn tuần rồi

  * Các từ tương tự:
  induced, Induced expenditure, inducement, inducer