Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lắc lư
  cây lắc lư trước gió
  chị ta lắc lư hông một cách quyến rũ khi khiêu vũ
  ảnh hưởng, tác động đến hành động tư tưởng (của ai)
  bài phát biểu tác động đến nhiều cử tri
  Danh từ
  chuyển động lắc lư
  the sway of the ferry made him feel sick
  chuyển động lắc lư của chiếc phà làm anh cảm thấy buồn nôn
  (tu từ) sự thống trị
  people under the sway of Rome
  dân dưới sự thống tri của La Mã xưa
  hold sway over
  (từ cũ; văn học)
  thống trị
  thời trung đại Nhà thờ đã thống trị nhiều nước

  * Các từ tương tự:
  sway-backed, swayed