Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi lảo đảo, đi chập chững
  đứa bé chập chững đi qua căn phòng
  lung lay
  ống khói cao lung lay rồi sụp đổ

  * Các từ tương tự:
  tottering, tottery