Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nắm chặt, giữ chặt
  clutch a baby in one's arms
  giữ chặt đứa bé trong vòng tay của mình
  (+ at) chộp lấy, bắt lấy
  nó có chộp lấy cành cây nhưng không với tới
  clutch at a straw (straws)
  cơ hội mong manh mấy cũng cố chộp lấy hòng cứu nguy (hòng thoát nạn)
  Danh từ
  sự chộp lấy, sự bắt lấy
  make a clutch at something
  chộp lấy cái gì
  (cơ học) khớp ly hợp côn; bàn đạp ly hợp côn
  take off one's foot off the clutch
  nhấc chân ra khỏi bàn đạp ly hợp côn
  clutches
  (số nhiều) sự kiềm tỏa; nanh vuốt (nghĩa bóng)
  rơi vào nanh vuốt của ai
  thoát khỏi nanh vuốt của ai
  Danh từ
  ổ trứng ấp
  ổ gà con