Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều B's, b's /bi:z/)
  B, b
  trong bubble có ba con chữ b
  điểm bình
  get a B for (inEnglish
  được điểm bình về tiếng Anh
  (âm nhạc)
  xi
  (nói về độ đen và độ mền của ruột bút chì)
  a 2B pencil bút chì 2B
  (ký hiệu)
  phụ (đường đi)
  the B 1224 to York
  con đường phụ B 1224 dẫn đến York
  (viết tắt của born)
  sinh ,chào đời
  Emily Jane Clifton b 1800
  Emily Jane Clifton sinh năm 1800

  * Các từ tương tự:
  B and B, B Ed, B Eng, B Litt, B Phil, b-picture, B-road, B-road, b.a