Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frustrate /frʌ'streit/  /'frʌstreit/

 • Động từ
  ngăn trở
  anh ta hy vọng lập một kỷ lục thế giới mới, nhưng bị thời tiết xấu ngăn trở
  làm thất bại
  thời tiết xấu đã làm thất bại việc phóng thi thuyền hôm nay
  làm nản lòng, làm thất vọng
  tôi phần nào nản lòng trong việc làm hiện nay, tôi cần có sự thay đổi

  * Các từ tương tự:
  frustrated