Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái làn lớn (đựng thức ăn đồ uống)
  (Anh) hộp quà
  a Christmas hamper
  hộp quà Giáng sinh
  Động từ
  làm vướng, cản trở
  sự tiến lên của chúng tôi đã bị thời tiết rất xấu cản trở