Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm tắc; làm nghẽn
  obstruct the traffic
  làm tắc nghẽn giao thông
  cản; cản trở
  obstruct a player on a football field
  cản một cầu thủ trên sân bóng đá
  cản trở sự thông qua một dự luật ở nghị viện

  * Các từ tương tự:
  obstructer, obstruction, obstructionism, obstructionist, obstructive, obstructively, obstructiveness, obstructor