Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-) (+ from)
  ngăn cấm
  những người mặc quần bò bị cấm vào câu lạc bộ
  tước (quyền)
  những phạm nhân bị kết án đã bị tước quyền bầu cử

  * Các từ tương tự:
  debark, debarkation, debarkment, debarment