Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  can thiệp vào, xen vào
  it's unwise to interfere between husband and wife
  can thiệp vào chuyện vợ chồng nhà người ta thì thật là dại dột
  mó vào làm hỏng
  ai đã mó vào đồng hồ thế? Nó đã ngừng chạy
  gây cản trở
  interfere with somebody else's plans
  gây cản trở cho kế hoạch của ai
  don't allow pleasure to interfere with duty
  đừng để sự vui chơi cản trở nhiệm vụ
  quấy rầy
  don't interfere with him while he's working
  đừng quấy rầy ông ta trong khi ông ta làm việc
  (Anh, nói trại) hiếp dâm
  cảnh sát cho hay đứa trẻ bị giết không bị hiếp dâm

  * Các từ tương tự:
  interference, interferential, interferer