Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mái chèo
  put (shove, tick) one's oar in; put (shove; stick) in one's oar
  xem vào; can thiệp vào
  tôi biết cách xoay xở và không cần anh xen vào đâu!

  * Các từ tương tự:
  oar-feathers, oarage, oared, oarer, oarium, oarless, oarlock, oarsman, oarsmanship