Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ with)
  làm vướng víu
  vướng víu nợ nần
  vướng víu mấy chiếc va li nặng

  * Các từ tương tự:
  encumberment