Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường bị động)
  chất quá nặng
  con lừa bị chất hàng quá nặng, nó khó mà leo lên đồi
  nạp điện quá mức, nạp quá
  đèn cháy vì hệ thống được thiết bị điện nạp quá mức