Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overcharge /,əʊvə't∫ɑ:dʒ/  

 • Động từ
  tính (ai) giá quá cao (về món gì)
  người bán hàng khô này không bao giờ tính giá quá cao
  chúng tôi bị tính giá quá cao về khoản trứng
  chất quá đầy; nạp quá mức
  overcharge an electric circuit
  nạp quá mức mạch điện
  (nghĩa bóng) bài thơ chan chứa xúc cảm