Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surcharge /'sɜ:t∫ɑ:dʒ/  

 • Động từ
  (on something) trả thêm tiền
  anh phải trả thêm tiền cước về gói hàng
  đóng dấu chồng (để sửa lại giá tem)
  Danh từ
  số tiền trả thêm
  chúng tôi phải trả thêm tiền giá vé máy bay vì giá chất đốt tăng đột ngột
  dấu đóng chồng (để sửa giá tem)