Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh lui, đẩy lùi
  đẩy lùi một cuộc tấn công
  từ chối một cách thô bạo, cự tuyệt
  repulse assistance
  từ chối không nhận sự giúp đỡ
  nàng cự tuyệt sự đeo đuổi của chàng
  Danh từ
  sự đánh lui, sự đẩy lùi (một cuộc tấn công)
  sự từ chối một cách thô bạo, sự cự tuyệt