Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chống lại, kháng cự
  resist an enemy
  chống lại quân thù
  resist an attack
  chống lại tấn công
  chịu đựng được, chịu được
  thủy tinh chịu được sương giá
  cưỡng lại được; nhịn được
  resist temptation
  cưỡng lại được sự cám dỗ
  I can't resist good coffee
  cà phê ngon thì tôi không thể nhịn được

  * Các từ tương tự:
  resistance, resistance-box, resistance-stable, resistant, resister, resistibility, resistible, resistive, resistivity