Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây cương (ngựa)
  Động từ
  thắng cương (cho ngựa)
  kiềm chế
  bridle one's ambitions
  kiềm chế tham vọng của mình
  bridle one's tongue
  giữ mồm giữ miệng
  (+ at) hất đầu giận dữ
  nó hất đầu giận dữ khi nghe những nhận xét xúc phạm của cô ta

  * Các từ tương tự:
  bridle path, bridle-bridge, bridle-hand, bridle-rein, bridle-road, bridler