Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thân (cây); cuống (lá, hoa)
  chân (ly uống rượu); ống (tẩu hút thuốc lá)
  (ngôn ngữ học) thân (từ)
  dòng họ
  from stem to stern
  từ mũi tới đuôi (tàu)
  con tàu khách đã được sửa chữa từ mũi tới đuôi
  Động từ
  (-mm-)
  stem from something
  bắt nguồn từ
  bất bình bắt nguồn từ lương thấp và điều kiện làm việc tồi
  Động từ
  (-mm-)
  ngăn (một dòng chảy)
  bandage a cut to stem the bleeding
  băng vết đứt để cầm máu
  chính phủ không ngăn được làn sóng phẫn nộ của dân chúng

  * Các từ tương tự:
  stem-head, stem-mother, stemless, stemlet, stemma, stemmata, stemmed, stemmer, stemming