Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-)
  đẩy lùi
  repel an attack
  đẩy lùi một cuộc tấn công
  repel an invasion
  đẩy lùi một cuộc xâm lăng
  bề mặt không để độ ẩm thấm vào
  khước từ
  cô ta khước từ mọi sự cầu thân của anh chàng
  nó khước từ mọi lời đề nghị giúp đỡ
  (vật lý) đẩy
  miếng kim loại ấy đẩy nam châm
  làm khó chịu, làm tởm

  * Các từ tương tự:
  repellent, repeller