Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm kinh tởm
  sự tàn bạo làm phần lớn anh em chúng ta kinh tởm
  ốm
  ốm nặng dần và chết
  sicken of something
  chán ngấy cái gì; kinh tởm cái gì
  cuối cùng nó cũng chán ngấy cái cảnh uống rượu và đánh bạc liên hồi

  * Các từ tương tự:
  sickening, sickeningly