Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-, Mỹ -l-)
  làm lao đao, làm điêu đứng
  một gia đình lao đao vì rủi ro

  * Các từ tương tự:
  bedevilment