Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bực mình, sự phiền hà
  điều làm bực mình, điều phiền hà
  một trong những điều phiền hà khi làm việc ở đây là tìm được một chỗ đỗ xe gần cơ quan.
  to give (cause) annoyance to somebody
  làm rầy ai, làm phiền ai