Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nuisance /'nju:sns/  /'nu:sns/

 • Danh từ
  cái (điều, người) gây bực bội; cái (điều, người) khó chịu
  you are a confounded nuisance, top pestering me
  cậu là một thằng gây bực bội quái ác, thôi đừng có quấy rầy tớ nữa
  the noise was so loud that it was a nuisance to the neighbours
  tiếng ồn lớn đến nỗi làm khó chịu hàng xóm