Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) tình thế khó khăn; sự đấu tranh
  đổi tàu với tất cả hành lý ấy quả thật là một việc khó khăn
  sự cãi vã; cuộc cãi vã
  do as you are told and don't give me any hassle
  hãy làm như người ta đã bảo anh và đừng có cãi vã với tôi
  Động từ
  cãi vã (với ai)
  quấy rầy (ai)
  đừng có quấy rầy tôi mãi thế!