Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng lóng
  army slang
  tiếng lóng trong quân đội
  a slang word
  một từ lóng
  Động từ
  mắng, chửi, rủa
  bác lái xe mắng người bộ hành đi ngang qua đường xe đang chạy
  a slanging match
  cuộc cãi lộn chửi rủa nhau

  * Các từ tương tự:
  slangily, slanginess, slangy