Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tục, lóng)
  (Mỹ ass) mông đít, hậu môn
  (thường kèm theo một tính từ) đồ, người
  you stupid arse!
  Đồ ngu!
  lick somebody's arse
  xem lick
  not know one's arse from one's elbow
  xem know
  Động từ
  arse about (around)
  (Anh, lóng)
  làm mất thì giờ
  đừng làm mất thì giờ nữa, đưa trả giày đây cho tớ

  * Các từ tương tự:
  arse-hole, arse-licker, arsenal, arsenate, arsenic, arsenical, arsenious, arsenite, arsenopyrit