Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kẻ hay bắt nạt
  leave that little girl aloneyou big bully!
  để cô bé ấy yên, tên ỷ lớn bắt nạt kia!
  Động từ
  (bullied)
  bắt nạt
  nó bị bọn nam sinh lớn hơn ở trường bắt nạt
  bully somebody into doing something
  bắt bạt ai phải làm gì
  viên quản đốc bắt nạt công nhân phải làm việc dữ hơn bằng cách dọa đuổi việc
  Danh từ
  (cách viết khác bully beef) (khẩu ngữ)
  thịt bò muối đóng hộp
  Thán từ
  bully for somebody
  (khẩu ngữ, mỉa mai) cừ; giỏi
  you've solved the puzzle at lastWell, bully for you!
  cuối cùng cậu ta đã giải được câu đố đó hả? giỏi đấy!
  Danh từ
  sự bắt đầu giao bóng (bóng chày xưa)
  Động từ
  (bullied)
  bully off
  bắt đầu giao bóng (bóng chày xưa)

  * Các từ tương tự:
  bully beef, bully-boy, bullyboy, bullyrag