Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)(vị ngữ)
  đáng coi trọng, đáng trọng
  a worthy cause
  một sự nghiệp đáng trọng
  thích hợp
  khó mà tìm được những từ thích hợp với dịp này
  worthy of something (to do something)
  đáng; xứng đáng
  cố gắng của họ đáng được anh nâng đỡ
  cô nói cô không xứng đáng nhận vinh dự mà họ đã dành cho cô
  Danh từ
  (đùa)
  nhân vật quan trọng
  một trong những nhân vật quan trọng ở địa phương đã được mời dự lễ

  * Các từ tương tự:
  -worthy