Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm sợ hãi, làm nản lòng
  nó không bị thất bại làm nản lòng
  nothing daunted
  (đùa)
  không chút nản lòng
  người hướng dẫn bỏ họ, nhưng không chút nản lòng họ vẫn hối hả lấn sâu vào rừng rậm

  * Các từ tương tự:
  daunter, daunting, dauntingly, dauntless, dauntlessly, dauntlessness