Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm hoảng sợ, làm sợ
  sorryI didn't mean to frighten you
  xin lỗi tôi không có ý làm cho bạn sợ
  frighten (scare) somebody to death (out of his wits); frighten the life out of somebody
  làm ai sợ hết hồn
  frighten (scarethe daylights out of somebody
  (xem daylights)
  frighten somebody (something) away (off)
  làm cho (một người, một con vật) hoảng sợ mà bỏ chạy
  frighten somebody into (out of) doing something
  làm cho ai sợ mà làm (mà thôi không làm) việc gì

  * Các từ tương tự:
  frightened, frightening, frighteningly