Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đe dọa, người bắt nạt
    xem daunt