Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; iest)
  sung sướng vui vẻ
  a jolly person
  một người sung sướng vui vẻ
  a jolly laugh
  tiếng cười sung sướng vui vẻ
  (cũ, khẩu ngữ) dễ chịu, thú vị
  a jolly song
  điệu hát thú vị
  jolly weather
  thời tiết dễ chịu
  ngà ngà say
  jolly hockey sticks
  phong cách sống vui vẻ trẻ trung
  Phó từ
  rất
  she's a jolly good teacher
  bà ta là một giáo viên rất giỏi
  jolly well
  nhất định
  "will you come back for me?" "no – if you don't come nowyou can jolly well walk home"
  "anh có quay lại với tôi không?" "không, nếu anh không đến bây giờ thì nhất định anh sẽ phải cuốc bộ về nhà đấy"
  Động từ
  (jollied)
  jolly somebody along
  (khẩu ngữ)
  động viên ai một cách vui vẻ thân thiện
  nó không hăng hái hoàn thành công việc, nhưng tôi đã động viên nó một cách vui vẻ thân thiện
  jolly something up
  làm cho sáng sủa vui mắt (một nơi chốn)
  Căn phòng cần làm cho sáng sủa vui mắt một tí, dán giấy tường màu vàng và đỏ có được không?

  * Các từ tương tự:
  jolly-boat