Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui, vui vẻ
  a merry laugh
  tiếng cười vui vẻ
  chúc ai một kỳ Giáng sinh vui vẻ
  (khẩu ngữ) ngà ngà say
  mới uống có hai cốc rượu mà chúng tôi đã ngà ngà say
  dễ chịu
  the merry month of May
  tháng năm dễ chịu
  make merry
  (cũ) ca hát cười đùa, tiệc tùng

  * Các từ tương tự:
  merry andrew, merry dancers, merry-go-round, merry-maker, merrymaker, merrymaking, merrythought