Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích vui đùa, hay vui đùa
  playful as a kitten
  hay vui đùa như con mèo con
  đùa chơi
  playful remarks
  những lời nhận xét đùa chơi

  * Các từ tương tự:
  playfully, playfulness