Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác elvish)
  tinh nghịch
  an elfish smile
  nụ cười tinh nghịch

  * Các từ tương tự:
  elfishly, elfishness