Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    đầy sức sống
    he's surprisingly sprightly for an old man
    ông ta đầy sức sống một cách ngạc nhiên ở cái tuổi già của ông